i WoRK 6 PAGE 2

ชุด Call Center หรือ Workstation รุ่น iW6 ขนาดกว้าง 125 cm ยาว 377 cm แบบไม่มีรางร้อยสายไฟ เป็นชุด Workstation ที่มีพื้นฐานมากจาก i WoRK 4 ที่มี 4 ที่นั่งประกอบเข้ากับชุดต่อ iWCX 2 ชุด เพื่อเพิ่มให้เป็น 6 ที่นั่ง ในกรณีนี้ทางบริษัท Om ได้คิดค้นขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเพิ่มจำนวนที่นั่งและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายตามลักษณะของพื้นที่  และเป็นข้อดีในการลงทุนช่วงเริ่มต้น แต่สามารถขยับขยายเพิ่มปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของกิจการ มีทั้งรุ่นที่มีรางร้อยสายไฟและไม่มี นอกจากนี้ยังมี OPTION เสริมและมีสีให้เลือกมากมาย (คลิ๊กเพื่อดูแบบสี)

 

  NEXT PAGE       1     2     3    4    5     6     7     8     9     10  

iW6G2S
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท
 

iW6GF2S
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท
 

iW6G3S
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท

 

iW6GA
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท
 

iW6G2AXM
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท
 

iW6GAXGA
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท
 

iW6G2AX
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท
 

iW6G2AXF
โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง (ไม่มีรางร้อยสายไฟ)
ราคา บาท
 

Powered by MakeWebEasy.com