f f i c e   a k e O v e r
M   a   k   e      i   t      D   i   f   f   e   r   e   n   c   e
coming soon 1
ง่ายๆ สบายๆ กับโต๊ะทำงานสุด Slim
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงาน D I Y
ด้วยราคาเพียง 3xxx บาท
PROMOTION 2
สร้างความเป็นส่วนตัวกับโต๊ะทำงาน
ที่สามารถต่อเติมได้ไม่จำกัด
กับ i Work ในราคาเริ่มต้น 4500 บาท
PROMOTION 3
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 120 cm
พร้อมเสาและปุ่มปรับระดับ
ราคาเริ่มต้นเพียง 990 บาท
image
PROMOTION 4
เพิ่มสัดส่วนให้ดับสำนักงานอย่างมีระดับ
Stlye & Design
ด้วย i SCReen ขนาด 120x120 ในราคาเพียง 2100 บาท

S T A N D A R D   P A R T I T I O N

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ พาร์ทิชั่นของ OM ?
1 เสา Partition โดยทั่วไปจะเป็นอลูมิเนียม อบสี ซึ่งจะมีปัญหาเวลาเก่าหรือถูกขูดขีด ดังนั้นทางบริษัทจึงได้เลือกใช้เสาอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์สีแพลตตินั่ม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ชุบชุดแต่งมอเตอร์ไซค์ราคาแพงที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีความสวยงามกว่าสีพ่นหรือสีอบ โดยมิได้เพิ่มราคาแต่อย่างใด
2 เนื้อผ้าที่ใช้หุ้มพาทิชั่นเป็นใยสังเคราะห์พิเศษ ซึ่งสามารถใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด เช็ดคราบฝุ่นหรือคราบสกปรกใดๆได้ โดยไม่มีผลกับเนื้อผ้า (ยกเว้นกรณีเปื้อนสี)
3 ระบบยึดกระจกซึ่งเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดในกรณีเกิดการชน ทางบริษัทได้ใช้ FOAM เป็นตัวยึดกระจกสองข้างเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีเกิดการกระแทก
4 แถบสีที่อยู่ในร่องของเสา ทางบริษัทได้เลือกใช้ โฟมยาง EVA มาทดแทนแผ่น PVC ปิดผิวไม้ เพื่อความสะดวกในการเช็ดทำความสะอาด และปัญหาการหลุดร่อนในอนาคต
จากข้อแตกต่างดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ใช้พิจารณาในการตัดสินใจและนำเสนอต่อทางบริษัท ว่า ควรเลือกใช้ผลิตภัณต์ของเราหรือผลิตภัณต์จากแบรนด์อื่น ในเงื่อนไขที่ว่า ถ้าราคาเท่าๆกัน

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าซึ่งติดต่อกับเรา (ในกรณีที่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้)

ติดต่อด่วนที่ 02 051 3088  และ 085 813 4734

พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 cm
 
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 60 สูง 120  ราคา 990 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 60 สูง 150 ราคา 1650 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 60 สูง 160 ราคา 1450 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 60 สูง 180 ราคา 1690 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 120 cm กระจก 25 cm ราคา 1550 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 150 cm กระจก 25 cm ราคา 2000 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 150 cm กระจก 55 cm ราคา 2050 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 160 cm กระจก 35 cm ราคา 2090 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 160 cm กระจก 65 cm ราคา 2150 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 180 cm กระจก 35 cm ราคา 2350 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 180 cm กระจก 55 cm ราคา 2450 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 สูง 180 cm กระจก 85 cm ราคา 2550 ฿
มีรางร้อยสายไฟเพิ่ม 200 ฿
ขาตั้ง T-Foot เพิ่ม 250 ฿
image
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 cm 
 
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 80 สูง 120  ราคา 1450 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 80 สูง 150 ราคา 1990 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 80 สูง 160 ราคา 1650 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 80 สูง 180 ราคา 1950 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 120 cm กระจก 25 cm ราคา 2250 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 150 cm กระจก 25 cm ราคา 2250 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 150 cm กระจก 55 cm ราคา 2300 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 160 cm กระจก 35 cm ราคา 2400 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 160 cm กระจก 65 cm ราคา 2250 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 180 cm กระจก 35 cm ราคา 2750 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 180 cm กระจก 55 cm ราคา 2850 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 80 สูง 180 cm กระจก 85 cm ราคา 2950 ฿
มีรางร้อยสายไฟเพิ่ม 300 ฿
ขาตั้ง T-Foot เพิ่ม 250 ฿

image
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 cm
 
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 90 สูง 120  ราคา 1690 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 90 สูง 150 ราคา 2190 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 90 สูง 160 ราคา 2200 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 90 สูง 180 ราคา 2490 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 120 cm กระจก 25 cm ราคา 2390 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 150 cm กระจก 25 cm ราคา 2550 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 150 cm กระจก 55 cm ราคา 2600 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 160 cm กระจก 35 cm ราคา 2350 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 160 cm กระจก 65 cm ราคา 2400 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 180 cm กระจก 35 cm ราคา 2990 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 180 cm กระจก 55 cm ราคา 3000 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 90 สูง 180 cm กระจก 85 cm ราคา 3350฿
มีรางร้อยสายไฟเพิ่ม 350 ฿
ขาตั้ง T-Foot เพิ่ม 250 ฿
image
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 cm
 
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 100 สูง 120  ราคา 1850 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 100 สูง 150 ราคา 2190 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 100 สูง 160 ราคา 1950 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 100 สูง 180 ราคา 2450 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 120 cm กระจก 25 cm ราคา 2600 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 150 cm กระจก 25 cm ราคา 2750 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 150 cm กระจก 55 cm ราคา 2800 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 160 cm กระจก 35 cm ราคา 2800 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 160 cm กระจก 65 cm ราคา 2850 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 180 cm กระจก 35 cm ราคา 3190 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 180 cm กระจก 55 cm ราคา 3250 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 100 สูง 180 cm กระจก 85 cm ราคา 3390 ฿
มีรางร้อยสายไฟเพิ่ม 375 ฿
ขาตั้ง T-Foot เพิ่ม 250 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 cm
 
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 120 สูง 120  ราคา 2100 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 120 สูง 150 ราคา 2390 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 120 สูง 160 ราคา 2490 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 120 สูง 180 ราคา 2690 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 120 cm กระจก 25 cm ราคา 2690 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 150 cm กระจก 25 cm ราคา 2750 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 150 cm กระจก 55 cm ราคา 2850 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 160 cm กระจก 35 cm ราคา 2850 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 160 cm กระจก 65 cm ราคา 2950 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 180 cm กระจก 35 cm ราคา 3000 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 180 cm กระจก 55 cm ราคา 3150 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 สูง 180 cm กระจก 85 cm ราคา 3250 ฿
มีรางร้อยสายไฟเพิ่ม 400 ฿
ขาตั้ง T-Foot เพิ่ม 250 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 cm
 
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 150 สูง 120  ราคา 2500 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 150 สูง 150 ราคา 2700 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 150 สูง 160 ราคา 2890 ฿
พาทิชั่นทึบขนาดกว้าง 150 สูง 180 ราคา 3300 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 120 cm กระจก 25 cm ราคา 3500 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 150 cm กระจก 25 cm ราคา 4000 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 150 cm กระจก 55 cm ราคา 4300 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 160 cm กระจก 35 cm ราคา 4590 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 160 cm กระจก 65 cm ราคา 4500 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 180 cm กระจก 35 cm ราคา 5500 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 180 cm กระจก 55 cm ราคา 5790 ฿
พาทิชั่นขนาดกว้าง 150 สูง 180 cm กระจก 85 cm ราคา 5990 ฿
มีรางร้อยสายไฟเพิ่ม 500 ฿
ขาตั้ง T-Foot เพิ่ม 250 ฿
i WoRK
ชุดโต๊ะทำงานกลุ่มที่เป็นได้ทั้ง Call Center และ Workstation ที่มีสีสรรมากมายเพื่อให้คุณเลือกได้หลากหลายตาม BRAND & TONE ให้เข้ากับ Concept ของบริษัท อีกทั้งยังมีแบบให้เลือกมากมาย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขนาดพิเศษสามารถสั่งทำได้ เพียงคุณคลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบเพิ่มเติม
i WoRK 1
ชุด Call Center 1 ที่นั่ง
มีรางร้อยสายไฟ สาย LAN
i WoRK 2
ชุด Call Center 2 ที่นั่ง
มีรางร้อยสายไฟ สาย LAN
i WoRK 3
ชุด Call Center 3 ที่นั่ง
มีรางร้อยสายไฟ สาย LAN
i WoRK 4
ชุด Workstation 4 ที่นั่ง
มีรางร้อยสายไฟ สาย LAN
i WoRK ได้ไอเดียมาจากพาทิชั่นปกติที่ต้องมีโต๊ะทำงานต่างหากทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ จึงทำให้ทางบริษัท OM ได้คิดวิธีที่ประหยัดขึ้นโดยการนำแผ่นท๊อปโต๊ะเพียงหนึ่งแผ่นประกอบเข้ากับพาทิชั่นด้วยกรรมวิธีของทางบริษัท จึงทำให้ประหยัดต้นทุนและเวลาได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีผลทำให้ต้นทุนต่ำลง และ สามารถขายในราคาที่ต่ำลงเช่นกัน ในแง่ของความประหยัด i WoRK สามารถตอบโจทย์ได้อย่างชิ้นเชิง นอกจากนี้สามารถต่อเติมได้ไม่จำกัดและปรับเปลี่ยนได้หลากหลายตามความประสงค์ของลูกค้า โดยจะมีตู้ลิ้นชักเป็นแบบ Mobile เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ทั้งซ้ายและขวา และชุดต่ออีกมากมายโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งตัว
i WoRK 4
ชุด Workstation 4 ที่นั่ง
มีรางร้อยสายไฟ สาย LAN
i WoRK 5
ชุด Workstation 5 ที่นั่ง
มีรางร้อยสายไฟ สาย LAN
i WoRK 6
ชุด Workstation 4 ที่นั่ง
มีรางร้อยสายไฟ สาย LAN
image
i WoRK OPTION
คานบนเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถใส่อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
เช่น  ถาดใส่ปากกา ถาดใส่กระดาษโน๊ต และอื่นๆอีกมากมาย

 Office MakeOver

     บริษัท Office makeOver จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฉากกั้นสำนักงาน หรือที่เรียกว่า Partition ในราคาโรงงาน และด้วยการที่เป็นผู้ผลิตฉากกั้นสำนักงานเพียงอย่างเดียว ทำให้บริษัท มีความชำนาญและความแม่นยำในการผลิต จนพัฒนาต่อยอดนำฉากกั้นสำนักงานมาผสมผสานกับ technology และ Design ใหม่ๆ  ทำให้มีรูปแบบที่หลายหลายและเป็นได้มากกว่า ฉากกั้นห้องธรรมดา ที่เคยใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นชุด Workstation หรือ Shelf สำหรับวางของ รวมไปถึงบูธสำเร็จรูปในงานนิทรรศการ อย่าง i System หรือจะเป็นสำนักงานสำเร็จรูปอย่างเช่น ZXIBIT  นอกจากนี้ทางบริษัทยังสามารถผลิตฉากกั้นสำนักงานได้ทุกรูปแบบตาม stlye ที่ลูกค้าต้องการ

Standard Partition
แบ่งสัดส่วนให้กับ ออฟฟิศ สำนักงาน
อย่างมีระดับ ด้วยราคาที่คาดไม่ถึง 
เริ่มต้นเพียง 990 บาทเท่านั้น
i SCREEN
ฉีกความจำเจกับพาทิชั่นแบบเดิมๆ
ที่หลากหลายดีไซด์สีสรร
ในราคาที่ถูกกว่าพาทิชั่นปกติ
i WaLL
ทำให้เรื่องกั้นห้องเป็นเรื่องง่ายๆกับ
ผนังสำเร็จรูปความสูง 180 cm
มีทั้งแบบทึบและแบบมีกระจก
i SHeLF & CoUNTER
เพิ่มคุณค่าให้กับฉากกั้นสำนักงาน
ให้กลายเป็นชั้นวางของปรับระดับ
หรือโต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์
image
i SYSTEM
 ที่สุดของนวตกรรมฉากกั้นสำนักงาน
ที่จะเปลี่ยนรูปแบบพาร์ทิชั่นเดิมให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
และสามารถนำทุกสิ่งอย่างมาประกอบกันได้อย่างลงตัว
image
XZIBIT
จากระบบ i SYYTEM ที่ต่อยอดและพัฒนาจนกลายมาเป็น
ระบบ Mobile ออฟฟิศ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่ใดก็ได้
เหมาะสำหรับกับงานแสดงนิทรรศการและห้างสรรพสินค้า
image
i STLYE
เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆให้กับสำนักงานกับ
กับชุดโต๊ะทำงานกลุ่มที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
ตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ 2 ที่นั่งจนถึง 4 ที่นั่ง
image
i WORK
ที่สุดของเฟอร์นิเจอร์แบบ Jigsaw
ที่สามารถต่อเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด
อีกทั้งยังประหยัดกว่าการซื้อโต๊ะทำงานและพาร์ทิชั่นได้มาก

        ข้อแตกต่างระหว่าง standard Partition กับ i SCReeN
ในกรณีที่เป็นแบบทึบทั้งแผ่นนั้น ไม่มีความต่างกัน จะแตกต่างกันในกรณีที่เป็นแบบทึบและมีกระจก
กระจกของ i SCReeN จะเล็กกว่า และมีขนาดเดียว ส่วนแถบกระจกฝ้าจะมีเพียงแถบเดียว ซึ่งเป็นดีไซด์ใหม่ๆ ให้แตกต่างจากของเดิมๆ และทำให้ประหยัดต้นทุนของกระจกและแถบฝ้าไปได้มาก
ส่วนกระจกของ standard Partition จะมีหลายขนาดแล้วแต่ลูกค้า แถบกระจกฝ้าจะมีขนาด 1 นิ้ว สลับกัน จึงทำให้ต้นทุนของแถบฝ้ามากขึ้น ซึ่งต่างจาก i SCReeN
i screen ขนาดพิเศษ สูงตั้งแต่ 180 ขึ้นไปจะใช้ชื่อว่า i WALL แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แผ่นทึบด้านล่าง กระจกกลาง และแผ่นทึบด้านบน ซึ่งเป็นดีไซด์ฉพาะสำหรับ i WaLL ซึ่งสามารถทำให้เป็นผนังห้องสำเร็จรูปได้

ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบริษัทใหม่โดยไม่มีอุปกรณ์เก่า แนะนำให้เลือกใช้ i SCReeN และ i WaLL 
แต่ในกรณีที่ต้องการสั่งเพิ่มโดยจะนำไปต่อเติมจากกับของเก่า ทางบริษัทแนะนำให้เลือกใช้ standard Partition

SP612
พาทิชั่นขนาดกว้าง 60 cm สูง 120 cm
พร้อมเสาและปุ่มปรับระดับ
ทึบทั้งแผ่นราคา 990 บาท
แบบมีกระจกราคา 1550 บาท
(จัดส่งภายใน 3 วัน)
SP 1212
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 cm สูง 120 cm
พร้อมเสาและปุ่มปรับระดับ
แบบทึบทั้งแผ่นราคา 2100 บาท
แบบมีกระจกราคา 2690 บาท
(จัดส่งภายใน 3 วัน)
SP 1215
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 cm สูง 150 cm
พร้อมเสาและปุ่มปรับระดับ
แบบทึบทั้งแผ่นราคา 2390 บาท
แบบมีกระจกราคา 2750 บาท
(จัดส่งภายใน 3 วัน)
iS 1212
พาทิชั่นขนาดกว้าง 120 cm สูง 120 cm
พร้อมเสาและปุ่มปรับระดับ
แบบทึบทั้งแผ่นราคา 2100 บาท
แบบมีกระจกราคา 2690 บาท
(จัดส่งภายใน 3 วัน)

SERVICE

image

D  e  s  i  g  n   &   L  a  y  o  u  t    F  r  e  e

ทางบริษัทย์ Office makeOver สามารถให้คำปรึกษาในการจัดวางรูปแบบสำนักงานให้ลงตัวโดยจะให้พนักงานไปสำรวจพื้นที่ และนำตัวเลขที่สำรวจมาออกแบบและจัดวางตำแหน่ง โต๊ะ เก้าอี้ ในสำนักงาน จนเป็นที่พอใจของลูกค้า เพื่อเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด และที่สำคัญ ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ถ้าเลือกใช้บริการของเรา นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษอีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

1 ออกแบบ LAY OUT ให้ลูกค้าเห็นรูปแบบการจัดวางอย่างละเอียด

2 ออกแบบรูป 3D เสมือนจริงให้ลูกค้าเห็นภาพของการจัดวางที่ชัดเจนตาม Concept ที่ลูกค้าวางไว้ทุกๆมุม ในราคาที่พิเศษที่สุด (โดยค่าใช้จ่ายนี้จะลด 50% แล้วนำไปหักกับยอดสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อ)

3 ออกแบบรูป 3D เสมือนจริงให้ลูกค้าเห็นภาพชิ้นงานจริง ในกรณีที่ลูกค้าสั่งทำแบบเป็นพิเศษ  ในราคาขั้นต่ำ 2000 บาท (โดยค่าใช้จ่ายนี้จะลด 100% ในกรณีที่มีการสั่งซื้อกับทางเรา)

เลิกปวดหัวกับเรื่องสายต่าง กับบริการจากทาง OfficeMakeOver ในราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของเรา บริการเดินสายไฟ แลน โทรศัพท์ และอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า โดยเราจะมีการสำรวจพื้นที่และตีราคาความยาวของสายไฟ สายแลน หรือสายโทรศัพท์ ที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีที่มีการวางท่อร้อยสายไฟ บวกกับค่าบริการต่อจุด ด้วยอัตราทีลูกค้าพอใจ พร้อมทั้งทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริง ด้วยอัตราดังนี้

1 ค่าบริการติดตั้งปลั๊กไฟต่อจุด ๆ ละ 300 บาท (ไม่รวมปลั๊กไฟ)

2 ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ต่อจุด ๆ ละ 200 บาท (ไม่รวมปลั๊กโทรศัพท์)

3 ค่าบริการติดตั้งปลั๊กแลนต่อจุดๆละ 500 บาท (ไม่รวมปลั๊กแลน)

4 ค่าบริการเดินท่อร้อยสายเมตรละ 100 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ทั้งนี้ค่าเดินทางคิดตามระยะทาง ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการสินค้าของเราและติดตั้งมากกว่า 10 จุด ลดค่าเดินทางลง 20% มากกว่า 20 ขึ้นไปลด 30% มากกว่า 30 ขึ้นไปลด 40%

image
C O M I N G   S O O N
 
 โต๊ะทำงานไม้ ขาเหล็ก ทำจากไม้ยางพาราประสาน ทำสี เคลือบด้วยยางไม้ (แชลค) พ่นด้วยแลคเกอร์ ขนาดโต๊ะ สามารถสั่งทำได้ทุกขนาดตามความต้องการ ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการในแบบต่างๆ สามารถปรึกษากับทางทีมงานได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกสั่งทำสีได้ตามความต้องการ โดยมีสีให้เลือกคือ ไม้โอ๊คดำ ไม้เก่าอมเขียว ไม้โอ๊คธรรมชาติ และไม้วอลนัท  
image
image
เก้าอี้ไม้ขาเหล็กดีไซด์พิเศษ
ราคา บาท
image
image
image
image
image
image
image
image
New
Pre-Order

sp615f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 60 สูง 150 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,650 ฿1,650
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sf618f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 60 สูง 180 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,690 ฿1,690
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp1212f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 120 สูง 120 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,250 ฿2,250
฿2,100 ฿2,100 -7%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp1215f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 120 สูง 150 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,390 ฿2,390
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp1216f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 120 สูง 160 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,490 ฿2,490
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp1218f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 120 สูง 180 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,690 ฿2,690
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp1512f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 150 สูง 120 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp1518f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 150  สูง 180 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,200 ฿3,200
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp6160f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 60 สูง 160 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,450 ฿1,450
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp1516f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 150  สูง 160 ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,690 ฿2,690
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

sp612f-1

พาร์ทิชั่นขนาด กว้าง 60 สูง 120 หนา 5.5ซม. แบบทึบทั้งแผ่น พร้อมเสาอลูมิเนียมและปุ่มปรับระดับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,050 ฿1,050
฿990 ฿990 -6%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้